divendres, 22 de gener de 2016

Cessió d'una parcel·la pública dins l'Ortoll a l'ONG Garraf Coopera

Acord pioner a Vilanova i la Geltrú de custòdia del territori. El passat dimecres 13 de gener de 2016 l'alcaldessa vilanovina Neus Lloveras signà el primer conveni de cessió de l'única finca pública, amb aproximadament 1 hectàrea de superfície, en el sector conegut com l'Ortoll. 
La cessió s'ha fet efectiva a les organitzacions socials i ciutadanes que conformen la Plataforma en Defensa de l'Ortoll Sant Gervasi mitjançant l'ONG Garraf Coopera per un període de dos anys prorrogables .
Per què és necessària la custòdia del territori?

Conservar els beneficis que ens aporten els espais naturals (aigua, aliments i molts altres), mantenir els paisatges i el patrimoni cultural que tant estimem, i aturar la pèrdua d’espècies animals i vegetals són reptes que està afrontant la humanitat des de fa temps i que s’han traduït en lleis internacionals i nacionals. Que aquests reptes es facin realitat depèn de tothom, no només dels governs i les administracions públiques. La custòdia del territori és un instrument per afrontar aquests reptes des de la societat.


On s’aplicarà la custòdia del territori?
Concretament a a Vilanova al Turó del Sèu (al bell mig de l'Ortoll i circuit d'Adarró). En un finca pública avui en dia semi-abandonada que té un especial interès per la fauna, la flora, el paisatge i el patrimoni cultural de Vilanova i la Geltrú. La proposta té com a principal objectiu esdevenir un pol d'atracció turística i de lleure a Vilanova i al Geltrú i per extensió, al Garraf.
Una altra característica singular, és el fet que segons l'actual POUM (Pla General Urbanístic del 2001) vigent a Vilanova, aquests paratges, actualment tenen la consideració de sòl urbanitzable (sic) tot i que comprenen espais forestals, agraris, fluvials, marins i fins i tot urbans.

La quasi totalitat de les finques que s'hi troben són de propietat privada i es vol animar a la cessió de les parcel·les per tal de dinamitzar l'espai.


Com es porta a la pràctica?
A la pràctica, la custòdia del territori es concreta en pactes voluntaris que acorden les entitats de custòdia del territori i els propietaris dels terrenys que es volen conservar. S'estableixen compromisos per a les dues parts dirigits a mantenir o recuperar el medi natural i el paisatge de les finques.

Concretament, la Plataforma Ortoll-Sant Gervasi és una entitat sense finalitat de lucre que vol aconseguir un coneixement i sostenibilitat d'aquest espai natural que consta d'unes 100 hectàrees en una zona periurbana de Vilanova i la Geltrú, a tocar de la costa.
Durant els darrers quatre anys, La Plataforma ha estat impulsant i coordinant diverses activitats per tal de fer visible la necessitat d'un pulmó verd a la ciutat de Vilanova. S'ha fet difusió i aprenentatge a Instituts, escoles, universitats així com a la resta de població en general. La Plataforma ha recuperat, difós i protegit els camins d'Adarró així com els elements de pedra seca que conformen l'espai mitjançant la cooperació i el voluntariat sense cap mena de finalitat lucrativa. Gràcies a petites donacions particulars i de subvencions de l'Ajuntament vilanoví.
Actualment entre altres accions que ja es realitzen al territori es troben:

  •  La recuperació, conservació i millora de l'entorn cada tercer diumenge de mes.
  •  Plantació d'arbres i arbustos autòctons amb plantades anuals.
  • Recuperació de camins de domini públic i dels marges de pedra seca, mitjançant la   participació de mestres margers.
  •  Desbrossar i neteja dels diferents espais naturals.
  •  Caminades i rutes interpretatives.
  •  Servei a la comunitat als IES de secundària comarcals.

És un treball cooperatiu i amb un fort vincle amb l'entorn natural.
Algunes dades
Catalunya és un país ric en biodiversitat. La meitat de les espècies conegudes a la península Ibèrica i més d’una tercera part de les espècies europees de la majoria de grups zoològics es troben a Catalunya.


L'ecosistema serveix de reservori tant de plantes com d’animals. Al nostre país hi ha una gran varietat d’ecosistemes forestals com els ambients mediterranis (com els alzinars i les pinedes de pi blanc). La preservació del bosc mediterrani garanteix la pervivència d’aquest valuós patrimoni vegetal.

Entres les accions que la Plataforma vol a dur en aquests dos anys, trobem la inscripció a la xarxa de custòdia del Territori de Catalunya, participació en fires, l'arranjament dels camins ramaders, petites produccions ecològiques sostenibles, viver de plantes i arbustos, recollida d'aigües de pluja/freàtiques del sòl  per tal de preservar la flora i fauna, i també la possible reconstrucció d'una edificació situada en el mateix Turó del Sèu per a diversos usos i finalitats didàctics respectuosos amb el medi.
El camí d'Adarró (adjacent a la finca) és un camí antiquíssim citat l'any 1079 i que connectava amb el camí Ral de Cubelles, Rocacrespa, la Talaia i la carrerada de la Cerdanya. Antigament hi passaven a més de persones, els carros i els ramats en transhumància.

S'està treballant per connectar aquesta zona amb amb altres espais naturals de diverses poblacions per lleres de torrents i antigues vies pecuàries a recuperar.
Una engrescadora experiència de recuperació que esperem dignifiqui aquest excel·lent espai amb infinitat de possibilitats de futur.
Fotografies annexes cortesia d'en Mike Alentorn.
Dibuixets i text copiats, adaptats per aquesta informació, de la pàgina web de la xarxa de custòdia del territori: http://www.viulaterra.cat/ca/quees/cdt.html)
Contacte per a més informació:

Canals de difusió:  https://twitter.com/ortollstgervasi
                              http://www.facebook.com/groups/207794319263745